Articles for tag: ong đốt, sinh vật biển, sơ cấp cứu, xử lý vết chích, xử lý vết đốt

ong đốt

Xử lý vết đốt từ ong và sinh vật biển

Xử lý vết đốt của ong Các côn trùng như ong bắp cày, ong vò vẽ, và ong mật khá phổ biến ở Việt Nam. Một mũi ong chích/đốt thường gây ra đau đớn tại vùng da bị chích/đốt. Khi bị nhiều mũi ong chích thì có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và ...