Articles for tag: chết đuối, đuối nước, đuối nước thứ cấp, sơ cấp cứu

đuối nước

Xử lý đuối nước như thế nào?

Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ chết vì đuối nước rất cao, đặc biệt là ở nhóm trẻ em. Quá trình đuối nước diễn ra trong âm thầm. Thường nạn nhân không thể gọi trợ giúp khi bị đuối nước vì đường thở đã tự đóng để ngăng không cho nước đi vào ...