mẹo sinh tồn

Ôm điện thoại sát cơ thể để đỡ hao pin khi bị lạc, chạy khỏi đám cháy theo phương vuông góc với hướng di chuyển của ngọn lửa… là một số mẹo sinh tồn.

Originally posted 2021-05-21 18:11:21.

Viết một bình luận